Kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp...

AVA nhận cúp giải nhất bóng đá VACPA

Ảnh AVA nhận Giải Nhất bóng đá Khu vực phía Bắc năm 2017 Ảnh AVA nhận Giải Nhất bóng đá Khu vực phía Bắc năm...