Kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, hai đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực NN, Bí thư chi bộ trong chi bộ và các Đảng viên trong chi bộ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Minh Hải – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công hai đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Tại buổi lễ kết nạp, đồng Chí Nguyễn Minh Hải Hải – Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho hai đồng chí là: Nguyễn Thành Công và Nguyễn Văn Các.

Đồng chí được kết nạp lần này và hai đồng chí đảng viên được chuyển đảng chính thức là những người  gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam và tôn chỉ mục đích lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.