Bản tin văn bản pháp luật

Bản tin văn bản pháp luật

Điểm tin văn bản Quí 4/2022

Điểm tin văn bản Quí 4/2022 Kê khai thuế Giá trị gia tăng vãng lai đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác nơi...

Điểm tin văn bản mới Quí 3/2022

VĂN BẢN MỚI Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung: Ngày 29/07/2022 Chính phủ ban hành Nghị định...

Một số vấn đề KTV cần lưu ý do ảnh hưởng...

Một số vấn đề KTV cần lưu ý do ảnh hưởng dịch Covid-19 đến công việc kiểm toán (Xem văn bản của VACPA đính kèm)

Tổng Cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của NĐ...

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Tổng Cục Thuế có văn bản số: 271/TCT-TTKT giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số...

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị...

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán  Theo đó, nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông...

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định tiêu chí khai thuế theo quý...

Chính phủ vừa ban hành nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định...

Nguyên tắc kê khai thuế TNDN của chi nhánh công ty;...

Nguyên tắc kê khai thuế TNDN của chi nhánh công ty Về nguyên tắc, trường hợp Công ty có Chi nhánh trực thuộc hạch toán...

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế...

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định...

Thông tư 88/2020/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử khi...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định...

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động...

Công ty chuyển nhượng Dự án đầu tư với mục tiêu vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không...