Thành tích

Giải thưởng và Danh hiệu

Với sự tín nhiệm của khách hàng, với uy tín của AVA trong lĩnh vực chuyên ngành và sự thành công đã được thừa nhận, AVA đã được công nhận với nhiều giải thưởng và danh hiệu trong suốt những năm qua:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016 dành cho với những đóng góp của công ty vào sự phát triển của lĩnh vực kiểm toán và tư vấn ở Việt Nam.
  • Được công nhận bởi Bộ Tài chính, Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam là một trong 10 Công ty kiểm toán – tư vấn và thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam dựa trên doanh thu, số lượng khách hàng và số lượng kiểm toán viên hành nghề (theo báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm của Bộ Tài chính và VACPA tổng kết).
  • Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2011, 2015 cho những đóng góp của công ty vào sự phát triển của lĩnh vực kiểm toán và tư vấn ở Việt Nam.
  • Liên tiếp được chấp thuận và ghi nhận là công ty kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam từ năm 2006 đến nay.
  • Đơn vị cung cấp dịch vụ tiêu biểu “Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2009, năm 2010, năm 2015, năm 2018.
  • Đơn vị cung cấp dịch vụ tiêu biểu “Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2018.
  • Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2010.
  • Top 100 Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu năm 2010.
  • Bằng chứng nhận tín nhiệm trong lĩnh vực Kiểm toán – Tư vấn năm 2011.