Tư vấn Thuế

Dịch vụ Tư vấn thuế được xuất phát tư nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp.

Ngoài dịch vụ kế toán, kiểm toán, chúng tôi rất chú trọng đến việc tư vấn thuế và mang lại những giá trị thiết thực nhất cho khách hàng. Với đội ngũ Kiểm toán viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi đã và đang hoạt động Tư vấn thuế cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức… nhằm cung cấp cho các kdoanh nghiệp, tổ chức… những giải pháp tốt nhất giúp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các công việc tư vấn thuế của chúng tôi chủ yếu:

– Tư vấn về các luật thuế hiện hành, đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế;
– Dịch vụ về đăng ký thuế;
– Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ;
– Dịch vụ kê khai thuế;
– Soát xét tờ khai thuế do khách hàng tự lập;
– Hỗ trợ quyết toán thuế;
– Quản lý rủi ro về thuế;
– Dịch vụ khiếu nại thuế, hoàn thuế đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật Nhà nước đã ban hành;
– Đánh giá các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng kinh tế hoặc các quyết định tài chính;
– Đánh giá các ảnh hưởng của thuế đối với các xử lý kế toán;