Sơ lược về MGI

MGI được thành lập vào năm 1947. Trụ sở chính của MGI tại Portland House Bressenden Place London SW1E 5RS United Kingdom.

Hiện nay MGI là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về Kiểm toán độc lập, Kế toán và Tư vấn. Với hơn 160 công ty thành viên và hơn 6.000 nhân viên chuyên nghiệp tại hơn 80 quốc gia, MGI có mặt khắp các châu lục và tất cả các trung tâm kinh tế trọng điểm trên toàn cầu. Hiện nay MGI có các thành viên tại 82 quốc gia trên toàn thế giới, và đang tiếp tục phát triền.

MGI chia sẻ kiến thức, ý tưởng, kỹ thuật và các giải pháp trên toàn cầu. MGI đem lại sự đảm bảo chắc chắn trên phạm vi toàn cầu như cung cấp dịch vụ chất lượng cho tất cả các nhu cầu kiểm toán, thuế, kế toán và tư vấn kinh doanh. Hơn nữa, với một phương pháp tiếp cận đa chiều và sự chuyên nghiệp của tất cả các thành viên trong mạng lưới, MGI sẽ đem đến cho bạn những gì tốt đẹp nhất.

Tôn chỉ hoạt động của MGI: Personal: Entrepreneurial: Global.

Mạng lưới của MGI được bảo đảm bền vững. Hầu hết các thành viên của MGI là các công ty kiểm toán và các công ty tư vấn kế toán có vị trí quan trọng trong thị trường nội địa mỗi quốc gia. Khách hàng đến với MGI là từ các công ty ở mỗi quốc gia cho đến các công ty lớn với hoạt động toàn cầu.

Web của MGI: WWW.mgiworld.com