AVA khai trương chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã khai trương chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh;

Địa chỉ chi nhánh: Tầng 5, 47/2/57 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 35108986; Fax: 028 35108069

Người đứng đầu chi nhánh: Bà Trần Thị My, sinh năm 1987, dân tộc Kinh, Quê quán Tiền Hải – Thái Bình – Việt Nam;

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đi vào hoạt động sẽ cung cấp chủ yếu cho các khách hàng trên địa bàn phía Nam sản phẩm dịch vụ kiểm toán và tư vấn, đóng góp vai trò kết nối và thuận lợi cho khách hàng phía Nam tiếp cận với dịch vụ chất lượng cao và uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và Tư vấn của Công ty AVA, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển và nhu cầu của khách hàng.

Qua nhiều năm hoạt động và phát triển, hiện nay AVA là một trong 10 Công ty kiểm toán độc lập lớn nhất tại Việt Nam, là một trong các Công ty kiểm toán hàng năm đều được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam; là một trong số ít các Công ty có số lượng Kiểm toán viên và Thẩm định viên đông nhất có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo qui định của Bộ Tài chính; và là một trong các tổ chức tư vấn định giá có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hàng năm theo Quyết định của Bộ Tài chính.