Thông tin ngành

Thông tin ngành

Dấu hiệu suy thoái kinh tế

5 dấu hiệu toàn cầu đang tiến tới suy thoái USD tăng mạnh, thị trường chứng khoán đi xuống, kinh tế Mỹ yếu và các...

Các chuyên gia tài chính kế toán của Đông Nam Á...

Bộ phận tài chính cần thuyết phục tổ chức, doanh nghiệp về vai trò chiến lược của mình để thúc đẩy thành công của...

VACPA – Kế hoạch soạn thảo 20 Chuẩn mực kiểm toán...

Thực hiện Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập,...

Quyết tâm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao...

Nhằm triển khai mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch Covdi-19 bùng phát và diễn biến...

Dịch vụ tài chính là gì? Tìm hiểu các ngành dịch...

Thành tựu của nền kinh tế hiện đại chính là kết quả mà trong đó, có sự đóng góp to lớn của dịch vụ...

Một số suy nghĩ về thuật ngữ thị trường dịch vụ...

Dịch vụ tài chính( Financial Services) được xem là một hệ thống cấu thành của loại hình dịch vụ mang tính chất thương mại,...

Phát triển “chiều sâu” thị trường vốn, giảm phụ thuộc ngân...

(HQ Online) - Theo đánh giá của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), mặc dù thị trường vốn ở Việt Nam đã...

Tác động của COVID-19 đối với chế độ VAT / GST:...

So với các cuộc khủng hoảng tài chính trước đây, đại dịch COVID-19 đã gây ra một phản ứng rất khác đối với các...

Xu hướng thị trường vốn và ngân hàng 2020: Đặt nền...

Sự lo lắng của các CEO trong lĩnh vực ngân hàng và thị trường vốn (BCM) đang gia tăng. Bên cạnh nỗi lo lắng...