Tin bài về AVA

Tin bài về AVA

Ngành Kiểm toán

Kiểm toán là một công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý của một nền kinh tế. Các doanh nghiệp càng phát...

Kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp...

AVA khai trương chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã khai trương chi nhánh tại...