AVA đã thực hiện hoàn thành dự án “Tư vấn xây dựng quy trình đánh giá và thủ tục chuyển giao tài sản cố định (TSCĐ) theo Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS)”

AVA đã thực hiện hoàn thành dự án “Tư vấn xây dựng quy trình đánh giá và thủ tục chuyển giao tài sản cố định (TSCĐ) theo Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS)” cho 03 Tổng Công ty Điện lực, gồm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Đây là dự án có qui mô và thuộc một trong những cấu phần của dự án phân phối điện nông thôn do ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

Với dự án này, bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng của đội ngũ kiểm toán viên, thẩm định viên AVA, AVA đã xây dựng được chương trình và nội dung tư vấn hiệu quả và chất lượng. Theo đó, AVA đã triển khai đào tạo trên lớp và đào tạo thực hành về Quy trình đánh giá và thủ tục chuyển giao tài sản cố định theo Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) cho 03 Tổng Công ty: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Kết thúc khóa đào tạo trên lớp và thực hành cũng như chương trình hội thảo về thủ tục chuyển giao, các cán bộ nhân viên của 03 Tổng Công ty đã nắm bắt thêm được nhiều kiến thức mới về Báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế, hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) liên quan đến TSCĐ. Đây là một trong những thành công của AVA trong công tác tư vấn và đào tạo đối với các dự án có qui mô sử dụng vốn tài trợ của WB, góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và của ngành điện nói riêng.