Tin tức và truyền thông

Tin tức và truyền thông

Thông báo cập nhật Báo cáo minh bạch

Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ...

Thông báo thay đổi KTV hành nghề

Thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ...

Danh sách 32 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách 32 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán...

AVA khai trương chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã khai trương chi nhánh tại...

AVA nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi và phát động các phong trào chăm sóc...