Ngành Kiểm toán

Kiểm toán là một công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý của một nền kinh tế. Các doanh nghiệp càng phát triển thì nhu cầu kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ càng tăng lên. Đầu tư xuyên quốc gia và mở cửa các thị trường đến đâu thì kiểm toán sẽ mở rộng đến đó. Vì thế việc làm nhóm ngành kiểm toán khá rộng mở.

Ngành Kiểm toán là gì?

Nếu kế toán cung cấp các thông tin về tài chính của một tổ chức thông qua những báo cáo tài chính thì kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá, xác định tính trung thực của những thông tin tài chính (cung cấp bởi kế toán), và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động và tình hình tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức…

Kiểm toán dùng các phương pháp đối chiếu, logic, diễn giải thông tin, điều tra, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính của một công ty, tổ chức nào đó.

Phạm vi của kiểm toán rất rộng, bao gồm các lĩnh vực khác nhau như: kiểm toán về thông tin, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán tính quy tắc và kiểm toán hiệu năng.

Phân loại kiểm toán theo chủ thể thì kiểm toán có 3 loại là: kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ.

Ngành Kiểm toán cần tổ chất gì?

Người theo nghề Kiểm toán cần có những phẩm chất, kỹ năng như:

  • Tính độc lập, không bị phụ thuộc vào bất cứ khách hàng cũng như một số liệu tài chính nào.
  • Tính thận trọng, chỉ công bố điều gì khi có đủ bằng chứng.
  • Khả năng diễn đạt gãy gọn, khúc chiết.
  • Óc quan sát và tư duy phân tích cao.
  • Chăm chỉ học hỏi.
  • Giỏi tính toán, yêu thích những con số.
  • Khả năng chịu đựng áp lực công việc.