Cập nhật BC Minh bạch (tăng/giảm) KTV

Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3868 9588 Email: [email protected]
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số: 067/KDKT cấp lần đầu ngày 10/12/2013, điều chỉnh lần thứ 6 ngày 03/02/2021.
Nội dung thông báo với Bộ Tài chính:
a) Chấm dứt hợp đồng lao động với các kiểm toán viên hành nghề sau:

STT Họ và tên Số Ngày cấp Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Ngày chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian
Từ ngày Đến ngày
Tại chi nhánh Hà Nội
1 Phạm Tuân 5363-2021-126-1 22/02/2021 22/02/2021 31/12/2025 01/07/2022

Công ty xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung kê khai trên và các tài liệu gửi kèm Thông báo này.

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 Nguyễn Minh Hải