AVA nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi và phát động các phong trào chăm sóc người có công, trong đó nổi bật là phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là phong trào có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hưởng ứng lời kêu gọi phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng của Quận Thanh Xuân, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) được vinh dự nhận phụng dưỡng đến cuối đời 01 Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa là trách nhiệm, cũng vừa là vinh dự để các thế hệ cán bộ, công nhân viên hôm nay và mai sau của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiếp tục với các hoạt động thiết thực đền đáp lại sự hy sinh, mất mát to lớn của những người mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam.