Thông báo cập nhật Báo cáo minh bạch

Tên doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3868 9588 Email: [email protected]
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số: 067/KDKT cấp lần đầu ngày 10/12/2013, điều chỉnh lần thứ 6 ngày 03/02/2021.
Nội dung thông báo với Bộ Tài chính:
a) Chấm dứt hợp đồng lao động với các kiểm toán viên hành nghề sau:

STT Họ và tên Số Ngày cấp Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Ngày chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian
Từ ngày Đến ngày
Tại chi nhánh Hà Nội
1 Phạm Quang Hiệu 4901 -2019-126-1 08/07/2019 08/07/2019 31/12/2023 10/05/2021

Công ty xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung kê khai trên và các tài liệu gửi kèm Thông báo này.

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 Nguyễn Minh Hải