Thông tin thực tập

Thông tin thực tập

Tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2021-2022

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2021 – 2022   Kính gửi: Ban Giám Hiệu cùng toàn thể các bạn sinh viên Trường Đại...

Thông báo mời phỏng vấn sinh viên thực tập năm 2020-2021

THÔNG BÁO MỜI PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2020 – 2021 Chương trình tuyển dụng thực tập sinh của Công ty TNHH...