Thông tin thực tập

Thông tin thực tập

Thông báo tuyển sinh viên thực tập năm 2023 – 2024

Thông báo tuyển sinh viên thực tập năm 2023 - 2024 Vui lòng xem fiel đính kèm: TB tuyen thuc tap nam 2023-2024

Thông báo tuyển dụng bổ sung sinh viên thực tập năm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2022 – 2023 (Đợt 2) Kính gửi: Ban Giám Hiệu cùng toàn thể các bạn...

Thông báo mời phỏng vấn sinh viên thực tập năm 2020-2021

THÔNG BÁO MỜI PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2020 – 2021 Chương trình tuyển dụng thực tập sinh của Công ty TNHH...

Tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2021-2022

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2021 – 2022   Kính gửi: Ban Giám Hiệu cùng toàn thể các bạn sinh viên Trường Đại...

Thông báo tuyển sinh viên thực tập năm 2022 – 2023

Kính gửi: Ban Giám Hiệu cùng toàn thể các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học Viện Tài chính,  Đại...