Tư vấn pháp lý

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp việc tránh được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình kinh...

Tư vấn Thuế

Dịch vụ Tư vấn thuế được xuất phát tư nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Ngoài dịch vụ kế toán, kiểm toán, chúng...

Tư vấn Kế toán

Dịch vụ Tư vấn Kế toán  AVA đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm: -    Tư vấn...

Tư vấn quản lý

Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn tài chính: Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị của doanh nghiệp; Xây...