Văn bản chuyên ngành

Hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội nghị khách hàng

19:09 22/06/2017

Trường hợp Công ty tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà lưu niệm cho khách, việc tổ chức hội nghị của Công ty có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập một hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng cho khách hàng, trên hóa đơn nêu rõ quà tặng hội nghị khách hàng.

Công văn số 1284/TCT-DNL ngày 05/04/2017 của Tổng cục Thuế.


BTW_STh

Bình luận