Sản phẩm - Dịch vụ

Dịch vụ thẩm định giá

16:44 02/05/2020

Dịch vụ Thẩm định giá là một trong những hoạt động chính của chúng tôi. Dịch vụ thẩm định giá bao gồm:

  • Xác định giá trị doanh nghiệp: với mục đích cổ phần hoá, chia tách, sáp nhập, giải thể…
  • Thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá trị cổ phiếu: với mục đích thoái vốn, mua bán DN, tái cơ cấu DN…
  • Thẩm định giá Bất động sản: với mục đích mua, bán, thanh lý, góp vốn, thế chấp…
  • Thẩm định giá động sản: với mục đích mua, bán, thanh lý, góp vốn, cầm cố…
  • Thẩm định dự án đầu tư: với mục đích kêu gọi đầu tư, xác định tính khả thi…
  • Các dịch vụ định giá khác: thương hiệu, thương quyền, quyền khai thác…

Trong những năm qua, chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Thẩm định giá tài sản... cho các doanh nghiệp và đã được nhiều cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Bình luận