Sản phẩm - Dịch vụ

Dịch vụ thẩm định

16:44 02/06/2013

Các kiểm toán viên của AVA đã từng thực hiện các dịch vụ thẩm định giá tài sản phục vụ cho việc mua bán, thế chấp vay vốn, …, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, ....
  • - Định giá tài sản
  • - Xác định giá trị doanh nghiệp

 

Các kiểm toán viên của AVA đã từng thực hiện các dịch vụ thẩm định giá tài sản phục vụ cho việc mua bán, thế chấp vay vốn, …, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, ....

Bình luận