Sản phẩm - Dịch vụ

Dịch vụ Kế toán, thuế

00:09 29/05/2013

  • - Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính
  • - Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy  -  tổ chức công tác kế toán
  • - Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo tài chính
  • - Trợ giúp lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà thầu
  • - Tư vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • - Giải đáp vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp
  • - Cung cấp tài liệu văn bản về thuế cho các doanh nghiệp
  • - Lập hồ sơ, thủ tục về xin miễn, giảm thuế

 

Dịch vụ kế toán mà các các kiểm toán viên của AVA đã từng thực hiện được nhiều khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Đây cũng là một trong các lĩnh vực mà AVA có nhiều kinh nghiệm. AVA đã cung cấp cho các khách hàng các loại dịch vụ kế toán bao gồm:

  • -   Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, của tư nhân. Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh.

 

  • -   Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn. Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, ... theo qui định.

 

Các kiểm toán viên AVA đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như:

 

Tư vấn lập Báo cáo tài chính, Báo cáo dự án, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình, hình thức kế toán doanh nghiệp; tư vấn xây dựng qui chế tài chính; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn quản trị tài

Bình luận