Hợp tác - Hội nhập

Kiểm toán Xác định giá trị Doanh nghiệp, Thẩm định giá tài sản

00:01 29/05/2013

 • Các đơn vị thành viên Tổng công ty Hóa chất Việt Nam
 • Các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực Việt Nam
 • Xác định giá trị DN để CP  hóa Công ty xi măng Hải Vân - TCT Xi măng Việt Nam
 • Xác định giá trị DN để CP  hóa Công ty phát triển điện lực và Hạ tầng (PIDI)
 • Xác định giá trị doanh nghiệp để góp vốn cổ phần Công ty cổ phần Đức Hoàng
 • Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty In công đoàn Việt Nam
 • TCT Thực phẩm miền Bắc : Xác định giá trị QSD 3150 m2 đất tại 203 Minh Khai - Hà Nội, Xác định giá trị Quyền sử dụng đất 8130m2 tại phố Mạc Thị Bưởi.
 • Thẩm định giá trị tài sản và lợi thế quyền SD đất Trường TH DL  Đoàn Thị Điểm
 • Định giá Công ty TNHH Quốc tế Việt Séc để góp vốn CP với Constrexim Holdings
 • Định giá đất đai và nhà cửa của Trụ sở Báo Thanh Niên 218 Tây Sơn - Hà Nội
 • Định giá đất và tài sản trên đất của Công ty CP  xây dựng số 12 Hà Nội
 • TĐ giá trị TS Trạm nghiền Phương Nam - Công ty CP xi măng TAFICO Tây Ninh
 • Thẩm định giá Thiết bị tin học phục vụ “ Dự án nâng cao năng lực hoạt động trung tâm giới thiệu việc làm “ của các tỉnh Nam Định, Hà Tĩnh
 • Thẩm định Giá trị dự án đầu tư của Công ty môi trường đô thị Hà Nội
 • Thẩm định máy móc thiết bị Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn
 • Thẩm định giá trị TS, thiết bị góp vốn Công ty cổ phần Sông Đà 12 - Cao Cường
Bình luận