Hợp tác - Hội nhập

Kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước

16:00 10/07/2013

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính khối Văn phòng Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) và Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Tổng Công ty
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính khối Văn phòng Tổng Công ty xây dựng số 1 và Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Tổng Công ty
  • Công ty Mẹ CONSTREXIM HOLDINGs và các công ty thành viên: Công ty cổ phần phát triển nhà CONSTREXIM (CONSTREXIM HOD), Công ty cổ phần Cảnh Viên (CONSTREXIM), Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Constrexim (Constrexim - Meco), Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Constrexim số 8 (Constrexim 8)
  • Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Cao su Việt Nam: Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty Cao su Chưsê, Công ty Cao su Lộc Ninh, Công ty Cao su Bình Long, Công ty Cao su Bình Phước, Công ty Cao su EAH’LEO, Công ty thiết bị và bóng thể thao GERU -Tập đoàn Công nghiệp cao su VNam, Công ty đầu tư phát triển Hạ tầng và Khu công nghiệp GERUCO,
  • Các đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam: Công ty Xi măng Tam Điệp, Công ty vật tư kỹ thuật xi măng, Công ty cổ phần bao bì Bút Sơn, Công ty xi măng FICO Tây Ninh.
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính khối Văn phòng Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam và Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Tổng Công ty; các công ty thành viên: Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội, Công ty hoá chất Đức Giang, Công ty phân lân Ninh Bình, Công ty phân bón Miền Nam, Công ty hoá chất cơ bản miền Nam, Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ que hàn, Công ty cổ phần thuốc sát trùng.
  • Các đơn vị thành viên Tổng công ty xây dựng Sông Hồng: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng, Công ty sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng.
  • Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Việt Nam: Viễn thông Bắc Ninh, Viễn thông Điện Biên, Viễn thông Lai Châu, Viễn thông Bình Định, Viễn thông Lâm Đồng, Viễn thông Đồng Tháp, …
Bình luận