Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi (bạn Dũng Trí): Công ty tôi mới đây có chính sách mới là khi khách hàng mua hàng của công ty thì công ty sẽ thưởng riêng cho khách hàng đó 2% doanh thu bán hàng....

22:37 06/12/2013

Trả lời:

Trường hợp nêu trong câu hỏi công ty phải ghi nhận doanh thu bán hàng là tổng số tiền bán hàng thu được không bao gồm thuế GTGT. Khoản tiền thưởng cho khách hàng như đã nêu không được ghi giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại mà phải ghi nhận vào chi phí bán hàng.
 
Web_STh
 
Bình luận